Eich Manylion

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen isod er mwyn ymuno â’r Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr neu, os ydych eisoes yn aelod, i roi gwybod i ni os yw eich manylion cyswllt wedi newid.

Heb ei gwblhau
Heb ei gwblhau
Heb ei gwblhau
Heb ei gwblhau
Heb ei gwblhau
Heb ei gwblhau
Heb ei gwblhau
Heb ei gwblhau
Heb ei gwblhau
Heb ei gwblhau

Byddwn yn prosesu’r data personol yr ydych yn ei ddarparu yn unol â rheoliadau diogelu data a’n datganiad preifatrwydd. Wrth gyflwyno eich manylion, rydych yn cydsynio i CBCDC brosesu eich data personol yn unol â’r dewisiadau yr ydych wedi eu nodi uchod. Gallwch dynnu’r cydsyniad hwn yn ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu ag alumni@rwcmd.ac.uk.